نگارش: 8804

آریو برزن   دربند پارس   آریوبرزن در کتاب‌ها   سالروز نبرد دلیرانه   نقشه یورش اسکندر به ایران   دودمان و پدران   سرود و چامه   پی‌نوشت‌ها   پیشکش و سپاس   تماس با ما

 
 

چگونه اسکندر با سپاه خود وارد ایران می‌شود؟

اسکندر گجستک پیش خود می‌اندیشید که اکنون که کشور ایران دچار یک لغزش شده است، با تاخت و تاز به ایران وارد می‌شود و بر ایران فرمانروایی می‌کند. ولی این اندیشه درست از آب در نیامد. به‌جز اینکه با سپاه داریوش سوم می‌جنگید، در هر یک از دیگر شهرهای ایران که وارد می‌شد؛ با ایستادگی مردم روبه‌رو می‌شد. شوربختانه از زمان انقلاب تاکنون گروه‌های کاربلد برای واررسی و تجسس وارد ایران نگشته‌اند و بیشتر گروه‌های تجسس، مردم دنیا و نویسندگان باختر (غرب) نیز دوست دارند که خود را یک یونانی بدانند و این کوته اندیشی آنها تاریخ را دچار ویرایش ساخته است.

پیشتر و پیش از اینکه دست به نگاشتن نمایم، دوست نداشتم که نقشه یورش و چگونگی آن را از روی نقشه به نمایش بگذارم. از برای آنکه برخی از کسان که هیچ دانشی پیرامون سرزمین خود ندارند؛ با یک دستگاه گودکننده و ویران‌ساز مانند تراکتور، بیل و یا کلنگ به‌دنبال راه‌های نشان‌گذاری شده در نقشه می‌روند و به دنبال گنج می‌گردند! ولی پس از اندیشه بسیار به این برآیند رسیدم که، کسانی که این‌کارها را می‌کنند، از این تارنما دیدن نمی‌کنند و از سوی دیگر شاید خرابکاری آنها آگاهی‌های بیشتری را بدست ما خواهد رساند. حال اگر کسانی نیز بخواهند دست به این‌کار بزنند، کار بیهوده‌ای است. زیرا این راه را براساس گمان بدست آورده‌اند و بیشتر کشورهای بیگانه از این راه پیروی می‌کنند و آن را درست می‌پندارند. در کشور ما تنها شنیده‌ام که استادی بنام «آقای ابوذر همتی» راه دیگری را شناسانده است. اینگونه که از نگاشت‌های ایشان برمی‌آید، بزرگترین انگیزه‌ی ایشان برای این راه، نام‌های شهرها و روستاهای آنجاست که در بخش دربند پارس می‌توانید آنها را بخوانید. برای نمونه: دشت روم یا تنگاری.

نقشه ورود اسکندر به ایران:


نگاره‌های دیگری که در این زمینه به شما کمک می‌کنند:

تندیس آریوبرزن در شهر باشت، استان یاسوج:

تندیس آریوبرزن در شهر باشت، استان یاسوج:

نقشه راه جنگ‌های اسکندر گجستک

 

 
 

چشم‌براه یادداشت‌های شما پیرامون بزرگ مرد پارسی، آریوبرزن هستیم.

هرگونه رونوشت از تارنما برای کارهای نابازرگانی و با یاد آریوبرزن.کام آزاد و پسندیده است.